Dragen mannen sieraden?

Dragen mannen eigenlijk nog wel sieraden?
Het antwoord op deze vraag is: JA! Het dragen van sieraden onder de mannen wordt steeds populairder. De laatste jaren is er een enorme stijging op te merken in het fashion gedrag van de man.
Waar het voorheen vrij basis was, één armband met een horloge of één ketting, komt het afgelopen jaar en ook aankomend jaar een nieuwere trend op gang.

Maar wat draagt de moderne man nu dan wel?
Dit is een terechte maar ook zeer belangrijke vraag. Natuursteen is helemaal terug. Mooie forse kralen, stenen of blokken. Natuursteen is altijd al een fundering geweest van stijl. Vroeger op vakantie kon je bij elk willekeurig boulevaard winkeltje wel een kralen armband of ketting kopen, de een nog mooier dan de ander. Deze stijl is dus volledig teruggekeerd, maar nu in de moderne vorm. De kralen armbanden zijn robuuster, mooier en nog meer matchend bij jou kledingstijl. Je vraagt je waarschijnlijk af of dit dan wel bij jou past. Het antwoord op die vraag is kort. JA!
Door de verschillende stijlen, vormen en maten is er zeker een armband van OutFinish die ook jou zeker goed zullen staan. Vorm jezelf, niet tot iemand anders maar tot wie je bent. Bekijk onze collectie natuursteen armbanden hier.

Combineer en Creëer.

Het is weer helemaal terug. De sets. Armbanden met daarbij een passende ketting, Ring of oorbellen.  Mix and Match is de Engelse term.  Maar wat wordt  hier mee bedoelt?
De vrijheid die je krijgt om je eigen stijl te creëren is on eindig geworden. Meerdere armbanden om een pols, meerdere kettingen om je nek en meerdere ringen om je vingers.  Maar is dat niet té uitbundig?
Nee, dit jaar is er geen taboe op je eigen stijl. De opties zijn grenzeloos, maar let wel op de kleuren combinaties. Je wilt dat je sieraden opvallen zonder een kleurrijk portret van Picasso te creëren. Houdt chique en Stand-Out gescheiden.  Verzamel verschillende stijlen en breng dit tot één geheel.  Als impressie hebben wij een afbeelding toegevoegd.

Do men actually still wear jewelry?

The answer to this question is: YES! Wearing jewelry among men is becoming increasingly popular. In recent years there has been a huge increase in the fashion behavior of men.

Where it used to be fairly basic, one bracelet with a watch or one chain, a newer trend is starting in the past year and also next year.

But what does the modern man wear now?

This is a valid but also very important question. Natural stone is completely back. Beautiful large beads, stones or blocks. Natural stone has always been a foundation of style. In the past on holiday you could buy a beaded bracelet or necklace at any boulevard shop, each one more beautiful than the other. So this style has completely returned, but now in the modern form. The beaded bracelets are more robust, more beautiful and even more matching with your clothing style. You are probably wondering if this is right for you. The answer to that question is. YES!

Due to the different styles, shapes and sizes, there is certainly an OutFinish bracelet that will certainly look good on you. Form yourself, not into someone else, but into who you are. View our collection of natural stone bracelets here.

Combine and Create.

It is all the way back. The sets. Bracelets with a matching necklace, ring or earrings. Mix and Match is the English term. But what is meant by this?

The freedom you get to create your own style has become infinite. Multiple bracelets on a wrist, multiple necklaces around your neck and multiple rings on your fingers. But isn't that too exuberant?Terug naar blog